Projekty zakończone

Stowa­rzy­szenie zreali­zo­wało nastę­pu­jące projekty:

  • Od kała­marza do tabletu
  • Spotkanie pokoleń harcer­skich
  • Noc Muzeów z KPCDO w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
  • Marian Rejewski — pogromca Enigmy