Projekty zakończone

Stowa­rzy­szenie zreali­zo­wało nastę­pu­jące projekty:

  • Dzień Mariana Rejew­skiego 2020
  • Od kała­marza do tabletu
  • Akademia Gier Logicznych
  • Klub Enigma
  • Spotkanie pokoleń harcerskich
  • Noc Muzeów z KPCDO w Muzeum Oświaty w Bydgoszczy
  • Marian Rejewski — pogromca Enigmy