Projekty realizowane

Projekty, na które Stowa­rzy­szenie otrzymało dofinan­so­wanie i są one w trakcie przygo­to­wania lub trwa ich realizacja:

Klub Enigma
Akademia Gier Logicznych
Od kałamarza do tabletu. 400 lat klasyków w Bydgoszczy
Poznaj bydgo­skich bohaterów
Meet and Code — progra­mo­wanie z ozobotami