Wkrótce zaprezentujemy grę “Bydgoszczanie i ich miasto”

Widok na rzekę i zabudowania miejskie oraz powiewającą wstęgę biało-czerwoną.

Człon­kowie Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty, przygo­towują pamię­ciową grę typu “zobacz-zapamiętaj-wylosuj pytanie”. Gra będzie nosiła tytuł “Bydgosz­czanie i ich miasto”. Na sześć­dzie­sięciu kartach zapre­zen­towane zostaną takie tematy, jak znane postacie, zabytki, charak­te­ry­styczne budowle, insty­tucje itp. Czytaj dalej „Wkrótce zapre­zen­tujemy grę “Bydgosz­czanie i ich miasto””

Meet and Code 2023 z naszym stowarzyszeniem

25 października w darmowych warsz­tatach zatytu­ło­wanych “Progra­mo­wanie z ozobotem” wzięli udział uczniowie klasy IIIc ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy. Uczniowie mogli samodzielnie zapro­gra­mować trasę dla ozobota, poznać specjalne kody do progra­mo­wania oraz wykorzystać zakupione w ramach grantu pomoce tj. specjalne drewniane puzzle i puzzle 3d.
Czytaj dalej „Meet and Code 2023 z naszym stowarzyszeniem”

Noc z Rejewskim

Dla uczczenia okrągłej rocznicy ujawnienia, kto stoi za sukcesem polskiego wywiadu, jakim było złamanie kodu Enigmy,  Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy przygo­towało „Noc z Rejewskim“ — wydarzenie w ramach projektu „Poznaj bydgo­skich bohaterów“. Czytaj dalej „Noc z Rejewskim”