Możesz pomóc

Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali  1% swojego podatku na rzecz naszego stowa­rzy­szenia i wsparcia naszych projektów!

Stowa­rzy­szenie jest organi­zacją pożytku publicznego. Skala jego działal­ności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197