Podaruj stowarzyszeniu 1% podatku

Stowa­rzy­szenie jest orga­ni­zacją pożytku publicz­nego. Skala jego dzia­łal­ności zależy od darczyńców. Wspomóż nasze projekty!

Zdecyduj o prze­zna­czeniu 1% Twoich podatków na rzecz naszego stowarzyszenia.

KRS 0000515197