Kontakt

Adres stowa­rzy­szenia:

Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty

ul. Marii Skło­dow­skiej-Curie 4

85–094 Bydgoszcz

tel. 52 341 19 84 mail: kpcdo.byd @ gmail.com (bez spacji)