Meet and code – programowanie z ozobotami

Stowa­rzy­szenie przystąpiło do światowej akcji Meet and Code 2023. Dzięki grantowi w wysokości 400 € zostały przygo­towane darmowe warsztaty zatytu­łowane „Progra­mo­wanie z ozobotem“, z wykorzy­staniem zakupionych nowocze­snych pomocy dydaktycznych.

 

Więcej infor­macji o Meet and Code

Dzieci przd ekranami laptopów na plakacie informacyjnym

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197