Możesz pomóc — Twój gest ma znaczenie!

Prosimy o przeka­zanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowa­rzy­szenia i wsparcia naszych projektów!

Stowa­rzy­szenie jest organi­zacją pożytku publicznego. Skala jego działal­ności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197