Możesz pomóc

Stowa­rzy­szenie jest orga­ni­zacją pożytku publicz­nego. Skala jego dzia­łal­ności zależy od darczyńców.

Prosimy o prze­zna­czenie  1% swojego podatku na rzecz naszego stowa­rzy­szenia i wsparcia naszych projektów!

KRS 0000515197