Wyniki konkursu

Na konkurs Życzenia dla Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 50-lecia działal­ności w Bydgoszczy wpłynęły prace z Brzozy, Białych Błot, Tucholi, Szubina i Bydgoszczy.

Komisja konkursowa w składzie: Ilona Wierz­bowska (prezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty), Ewa Pronobis-Sosnowska (dyrektor Pedago­gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy), Tomasz Szulc (wiceprezes Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Dziedzictwa Oświaty) podjęła decyzję o przyznaniu nagród głównych, specjalnych oraz wyróżnień.

Laureaci

Kategoria przedszkola

 • I miejsce Wiktor Krawczyk (Przed­szkole nr 16 w Bydgoszczy)

Kategoria szkoły podstawowe: klasy 1–4

 • I miejsce Gracjan Szrajber (Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi)

Kategoria szkoły podstawowe: klasy 5 – 8

 • I miejsce Amelia Ciecierska (Szkoła Podstawowa w Białych Błotach)

Kategoria szkoły ponadpodstawowe

 • I miejsce Olaf Jagodziński (I Liceum Ogólno­kształcące w Szubinie)

Nagroda specjalna Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

 • Konrad Drygalski (Szkoła Podstawowa Nr 34 w Bydgoszczy)

Nagrody specjalne Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa Oświaty

 • Julia Adamczyk (Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi)
 • Kamila Kopalska (Szkoła Podstawowa nr 34 w Bydgoszczy)

Decyzją komisji przyznano:

Wyróżnienia dla pracy rodzinnej

 • Olga Patyk i Antoni Patyk z Rodzicami (Przed­szkole Samorządowe nr 2 w Szubinie)
 • Marek Zaborowski i Mariusz Zaborowski (Szkoła Podstawowa nr 31 w Bydgoszczy)

Wyróżnienia (w kolejności alfabetycznej)

 • Kornelia Ciecierska
 • Aleksandra Głowacka
 • Alan Jagodziński
 • Nela Jasnoch
 • Amelia Lorek
 • Laura Malinowska
 • Paulina Marchlewska
 • Jakub Och
 • Oliwia Remus
 • Wiktoria Sobiech
 • Amelia Sobota
 • Agata Spica
 • Amelia Spica
 • Mateusz Szreiber
 • Zuzanna Szulc
 • Oliwia Szyperska
 • Oliwia Wollmann

Laureatom serdecznie gratu­lujemy, a wszystkim uczest­nikom bardzo dziękujemy. Nagro­dzeni zostaną poinfor­mowani o terminie i trybie odbioru nagród.