Ogłaszamy konkurs dla uczniów pt. “Moja Psorka”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy wraz z Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy – Muzeum Oświaty organizuje wojewódzki inter­netowy konkurs pod tytułem Moja Psorka”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podsta­wowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zadaniem konkur­sowym jest udzie­lenie poprawnych odpowiedzi na 30 pytań zamiesz­czonych w formu­larzu inter­ne­towym. Pytania zostaną udostęp­nione na stronie konkursu 30 maja 2023 r. o godz. 17.00.

Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Ikona pliku PDFZgoda rodziców/opiekunów prawnych (85 KB)