Rozpoczynamy nowy projekt

Miło nam poinfor­mować, że stowa­rzy­szenie zdobyło środki finansowe na reali­zację trzylet­niego projektu eduka­cyjnego pt. “Poznaj bydgo­skich bohaterów!”.

Zapra­szamy nauczy­cieli z Bydgoszczy i regionu do współ­pracy oraz uczest­nictwa wraz z uczniami w działa­niach projektowych. 

Więcej infor­macji o tym projekcie…

 

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Logotypy