Emerytowane nauczycielki oglądają naszą wystawę

Nauczy­cielki zrzeszone w bydgoskim kole Związku Nauczy­cielstwa Polskiego zapoznały się z historią zasłu­żonych koleżanek, które stały się bohaterkami wystawy: “Kobiety historią pisane” oraz wysłu­chały prelekcji Małgo­rzaty Gnap-Kalinow­skiej na temat prezen­to­wanych nauczycielek.

Wystawa jest częścią projektu “Poznaj bydgo­skich bohaterów” reali­zo­wanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy w ramach programu NOWE FIO – Edycja 2022 – Priorytety 2–4.

Logotypy

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197