Organizujemy zajęcia z podstaw programowania dla dzieci

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty otrzymało grant w wysokości 400 euro na zajęcia “Progra­mo­wanie z ozobotem” w ramach wydarzenia MEET and CODE 2023. Wkrótce podamy szcze­gółowe terminy zajęć.

1,5%

Prosimy o przekazanie  1,5% swojego podatku na rzecz  stowarzyszenia
i wsparcia naszych projektów!

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Skala jego działalności zależy od darczyńców.

KRS 0000515197