Zaproszenie na “Noc z Rejewskim”

Zapra­szamy miesz­kańców Bydgoszczy i okolic 7 października 2023 r. na Noc z Rejewskim. Wydarzenie organizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty wraz Pedago­giczną Biblioteką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Program imprezy:

   • od godz. 16.00–17.00 — wejścia do pokoju zagadek Klub Enigma (grupy zorganizowane);
   • od godz. 16.00 — zajęcia otwarte dla uczestników: 
    • poznajemy książki z rozsze­rzoną rzeczywistością,
    • szyfro­wanie z Rejewskim,
    • gry planszowe,
    • symulator Enigmy,
    • szachy plenerowe,
    • zajęcia w starej szkole,
    • poznajemy pismo Braille’a i inne
   • godz. 17.00 — poczęstunek
   • godz. 17.45 — wykład o Marianie Rejewskim oraz wręczenie nagród w konkursie “Moja psorka”
   • godz. 19.20 — multi­me­dialny pokaz laserowy przed budynkiem biblioteki dla miesz­kańców Bydgoszczy

Plakat informacyjny Nocy z Rejewskim.